Låna 10000 SNABBT

Låna 10000 snabbt för dig som vill låna 10000 IDAG!

Ansvar

without comments

Låna 10000.net ansvarsfriskrivning

Låna 10000.net utgör och stödjer korrekthet och tillförlitlighet av den information, innehåll och annonser som finns på, distribueras via eller länkas, laddas ned eller fås via någon av de tjänster som finns på denna hemsida, eller kvalitén på de produkter, information eller annat material som visas, köp som genomförs av dig som ett resultat av en annons eller annan information eller erbjudande i samband med de tjänster som tillhandahålls på hemsidan.

 

Du bekräftar härmed att all tillit till material ska ske på egen risk. Låna 10000.net förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande och utan någon skyldighet att göra förbättringar, eller korrigera eventuella fel och brister i någon del av tjänsten eller materialet.

 

Tjänsten och materialet till handahålls av Låna 10000.net i befintligt skick och Låna 10000.net frånsäger sig uttryckligen alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, inkluderande utan begränsning garantier för säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål avseende tjänsten eller material och produkter. Under inga omständigheter kan Låna 10000.net göras ansvarig för direkt eller indirekt, tillfälliga skador eller följdskador av något slag med avseende på service, material, tjänster eller produkter.

 

Låna 10000.net respekterar rättigheter, inklusive immateriella rättigheter, och vi ber våra användare göra det samma. Låna 10000.net kan under vissa omständigheter och efter eget gottfinnande, avsluta konton eller på annat sätt, begränsa tillgången till hemsidan för användare som kränker eller på annat sätt bryter mot dessa rättigheter.

Written by Låna pengar

October 26th, 2011 at 7:42 am

Posted in